A je to tu!!!! Nový rok a s ním aj nový začiatok. Čo sa samozrejme odzrkadľuje na tom, že si ľudia dávajú rôzne predsavzatia. Definícia tohto slova? Rozhodnutie, plán, úmysel, zámer do budúcna. Super však. Predsavzatie je výborné rozhodnutie, pretože znamená, že človek chce niečo vo svojom živote zmeniť. Chce sa vydať novou cestou, aby si splnil svoj cieľ. No presne tak, ako znie názov tohto článku, predsavzatie je prvý krok, ktorý urobíme. Následne a je veľmi dôležité ísť do akcie.

Ja som si tento rok, presne ako po iné roky predsavzatie nedával. Naposledy som si dal predsavzatie 1.1.2008 a to také, že „začnem fajčiť“. Teraz asi prišiel šok však. Čože? Začať fajčiť? Veď každý, kto fajčí si dáva predsavzatie na nový rok, že prestane fajčiť. Nie nerobím si z Vás srandu. Skutočne som aj začal fajčiť. Vydržalo mi to 14 dní. Prečo som s tým prestal? Pretože to nebolo v súlade s mojimi hodnotami a mojimi presvedčeniami.

Prečo Vám píšem práve o takomto predsavzatí? A hlavne o tom, že som ho nedodržal? V predchádzajúcich riadkoch nájdete nielen otázky, ale aj odpovede. Prestal som, pretože predsavzatie, ktoré som si dal nebolo to čo som skutočne chcel. Preto vždy dbajme a dbajte na to, aby to predsavzatie, ktoré si dávate skutočne chcete. Chcete zabehnúť polmaratón? Chcete začať cvičiť? Chcete sa racionálne stravovať? Chcete prestať fajčiť? Ak to SKUTOČNE chcete, tak poďme do toho. Bez váhania. Je to v súlade s Vašimi hodnotami a znamená to, že bude pre Vás jednoduché to dodržať. Veríte mi? Že jednoduché? No jasné, pretože budete robiť to čo je pre Vás prirodzené.

Na záver také malé vodítko, čo robiť pre úspešné implementovanie predsavzatia:

  1. Urobiť rozhodnutie – povedať čo chcem – predsavzať si to
  2. Stanoviť si cieľ – čo chcem týmto predsavzatím dosiahnuť
  3. Ísť do akcie – implementovať toto predsavzatie
  4. Získať nový návyk, ktorým nahradíme starý „zlozvyk“ – prestanete fajčiť, tak to musíte nahradiť niečim iným
  5. Vytrvať v tomto novom návyku
  6. Odmeňovať sa a oslavovať

Je to také jednoduché však. Stačí tak málo. Držať sa nášho rozhodnutia bez výnimiek.